Deklarationer och skattefrågor

För både företag och privatpersoner

Låt oss berätta mer!

Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och berättar hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.
 

Behöver du hjälp att deklarera?

Svensk Bokföringsservice hanterar deklarationer och skattefrågor för både företag och privatpersoner. Våra konsulter upprättar årligen ett stort antal deklarationer och har mångårig erfarenhet av alla typer av skattefrågor.

Vi säkerställer att din deklaration är korrekt och hjälper dig även med alla skattefrågor kring din deklaration.

  • Både fysiska och juridiska personer är skyldiga att deklarera men olika regler gäller för företag och privatpersoner.
  • Har du koll på vilka avdrag du får göra? Som privatperson får du bara avdrag för de utgifter som varit nödvändiga för att utföra ditt arbete.
  • Den slutliga skatten får du veta när ditt slutskattebesked kommer.

Låt oss hjälpa dig!

  • Gediget kunnande
  • Personlig service
  • Prisvärda lösningar

Få hjälp av en erfaren redovisningsbyrå

Kontakta oss för mer information

Självdeklaration

Fysiska och juridiska personer är deklarationsskyldiga, med detta menas att både privatpersoner och bolag (aktiebolag, handelsbolag) skall lämna en självdeklaration varje år. För enskilda firmor är det en bilaga till företagarens självdeklaration som utgör företagets självdeklaration. Samtliga företagare måste lämna in en självdeklaration med mer eller mindre komplicerade bilagor samt om man så vill, beräkna sin slutliga skatt. Skillnaden mellan den slutliga skatten och den preliminärt betalda skatten blir restskatt eller skatt att få tillbaka.
Våra konsulter upprättar årligen ett stort antal självdeklarationer och har mångårig erfarenhet av samtliga de speciella omständigheter som kan ligga till grund för en självdeklaration. Vi bevakar så att självdeklarationen lämnas i tid.

Skatteärenden

Om den som lämnar en deklaration inte får ett avdrag godkänt eller om någon annan tvist uppkommer gentemot skatteverket eller om det bara handlar om att besvara en sedvanlig förfrågan från Skatteverket, finns det möjlighet att få hjälp hos oss.

Vår personal arbetar med rådgivning och utlåtanden rörande bokföring, koncernredovisning, finansiella instrument, utformning av årsredovisningar, delårsrapporter och finansieringsanalyser. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners vilket gör att när det behövs tar vi extern hjälp.

  • Trygg och säker redovisning

    med Svensk Bokföringsservice!

Undrar du över något?

Kontakta oss så hjälper vi dig!