Starta företag i Spanien

Vi hjälper dig att starta företag utomlands

Låt oss berätta mer

Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och berättar hur vi kan hjälpa dig starta bolag i Spanien.
 

Fördelarna med ett företag i Spanien

Den ekonomiska vinsten är en stor anledning till varför det är en bra idé att starta ett bolag i Spanien. Med rätt upplägg kan skatten på vinsten bli så låg som 2,5% istället för det i Sverige gällande 25%.

Svensk Bokföringsservice hjälper dig att reda ut begreppen och ta fram alla dokument som behövs. Vi hjälper dig både att starta ett holdingbolag eller att bilda ett helt nytt företag. Vi är experter på de spanska företagsreglerna och guidar dig till ett givande och lönsamt företagande.

  • Vi hjälper dig att välja rätt bolagsform.
  • Vi hjälper dig med struktur och framtagning av dokument.
  • Vi blir ditt bollplank under hela processen av uppstarten av ditt nya bolag.

Låt oss hjälpa dig!

  • Prisvärda lösningar
  • Personlig service
  • Gediget kunnande

Få hjälp av en erfaren redovisningsbyrå

Kontakta oss för mer information

Aktiebolag

Aktiebolag delas in i två kategorier, privata aktiebolag och publika aktiebolag. Privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 50.000 kr och publika aktiebolag ett aktiekapital på minst 500.000 kr. Enbart de publika bolagen får vända sig till allmänheten för att skaffa kapital. Aktiebolag bildas genom att en eller flera stiftare upprättar en stiftelseurkund. Denna innehåller ett förslag till bolagsordning och uppgift om hur mycket som ska betalas för varje aktie.

Filial

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag har ett avdelningskontor i Sverige. Filialen ska ha en självständig förvaltning, alltså bland annat en egen verkställande direktör och egen bokföring. Den här typen av filial ska registreras hos Bolagsverket.

I dagligt tal pratar SBS ibland också om att svenska företag har filialer på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

Enskild firma

Vid bildande av en enskild firma bör man göra en registrering hos Bolagsverket. En enskild firma bedrivs av en person. En enskild firma kräver inget startkapital.

Verksamheten bör beskrivas så utförligt som möjligt, detta för att myndigheten ska kunna bedöma om Ditt firmanamn kolliderar med någon annan som bedriver samma eller liknande verksamhet. En enskilda firma är ingen egen juridisk person utan är förknippad med den fysiska personen.

Handelsbolag

Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag. Lagen har inte ställt krav på skriftliga avtal. Ett handelsbolagsavtal bör dock göras skriftligt med datering och bevittning. Ett handelsbolagsavtal kan vara mycket omfattande. Det kan bland annat reglera bolagsmännens inbördes förhållande och bolagets organisation ingående, men kan också innehålla bara det allra nödvändigaste. Ett handelsbolag är en juridisk person, men bolagsmännen har solidariskt ansvar för bolagets skulder. Handelsbolag får bildas av fysiska och juridiska personer. Ett handelsbolag har en skyldighet att registrera sig i handelsregistret vilket förs hos Bolagsverket.

  • Det ska vara roligt och enkelt att bilda bolag! Med rätt stöd går det. Vi hjälper dig med allt från struktur till framtagning av dokument.

Undrar du över något?

Kontakta oss så hjälper vi dig!