Bokföring och redovisning

Fokusera på din verksamhet så löser vi bokföringen

Låt oss berätta mer!

Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och berättar hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.
 

Den viktiga bokföringen

Alla företag och vissa föreningar måste bokföra. Detta för att redovisa vinst så att rätt beskattning kan utföras och för att du som företagare ska kunna ha överblick över ekonomin. Gott företagande kräver ordnad bokföring!

Vi på Svensk Bokföringsservice anpassar våra tjänster och bygger individuella rutiner med varje enskild kund.

Vi hjälper dig med det du inte vill eller kan klara av själv så att du kan koncentrera dig på din verksamhet. Du väljer om du vill lämna ditt material till oss eller om vi ska komma till dig.

  • Att bokföra innebär att ordna, sammanställa, värdera och rapportera affärshändelser.
  • Att bokföra är en lagstadgad skyldighet som är bestämd enligt bokföringslagen.
  • Svensk Bokföringsservice säkerställer att all redovisning och bokföring hanteras korrekt.

Låt oss hjälpa dig!

  • Personlig service
  • Prisvärda lösningar
  • Gediget kunnande

Få hjälp av en erfaren redovisningsbyrå

Kontakta oss för mer information

Kundfakturor

Vi kan hjälpa till att fakturera dina kunder och på så sätt få en automatik i bokföring och reskontra. Vi matchar inbetalningar mot fakturor samt skickar påminnelser och bevakar att ärenden lämnas för inkasso.
Vill du fakturera själv, kan vi hjälpa dig med bevakning och reskontrahantering.

Leverantörsfakturor

Vi bokför och betalar dina leverantörsfakturor. Du behöver bara attestera dem och se till att vi får dem, sen sköter vi resten.
Den här rutinen kan byggas individuellt på olika sätt och kan användas som en löpande tjänst eller kanske bara vid din semester.

Varför bokföra

Kraven som ställs på bokföringen framgår av bokföringslagen (1999:1078). Hur den löpande bokföringen skall hanteras framgår av bokföringslagens 5 kap och återges i utdrag nedan.

Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske.

Verifikationer

För varje affärshändelse skall det finnas en verifikation. Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation, om det skulle vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar.

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.

Kontantmetoden

I vissa fall (om verksamheten inte är så stor) får man dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker, under förutsättning att detta är förenligt med god redovisningssed. Vid räkenskapsårets utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick.

Undrar du över något?

Kontakta oss så hjälper vi dig!
 

  • Svensk Bokföringsservice säkerställer att all redovisning och bokföring hanteras korrekt och låter dig fokusera på det du kan bäst – din verksamhet!