FAQ

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av våra vanligaste frågor.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss!
 

Bolagsformer

Är kommanditbolag eller handelsbolag lämpligast för oss?

Skillnaden är att i ett handelsbolag är alla solidariskt ansvariga, medan i ett kommanditbolag kan en del delägare begränsa sitt ansvar. Dock måste minst en person ha fullt ansvar.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är ett företag som driver verksamhet i vinstsyfte och varaktighet. Ägarna satsar ett visst kapital, dock minst 50 000 kr tillsammans.

När kan jag börja använda bolaget?

När det är registrerat hos bolagsverket kan du börja använda bolaget.

Fler frågor

Företagande & styrelsearbete

Vad är revisionsplikt?

Vissa bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar måste ha en revisor. Avgörandet beror på storleken och om det är ett publikt bolag eller ej.

Vad är en styrelsesuppleant?

Den som går in i en styrelse om den ordinarie inte är på plats.

Vad är en prokura och en prokurist?

En prokura är en fullmakt som ger en företrädare för ett bolag (prokuristen) fullmakt att företräda ett företag. Detta gäller inte alla bolagsformer.

Fler frågor

Skatter & redovisning

Vad är F-skatt?

Det är företagsskatt. Ofta betalar företaget in de anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Företaget betalar också in egna preliminära skatter. Det kallas gemensamt för F-skatt.

Vad är ett räkenskapsår?

Den period ett bolag bedriver sin verksamhet. Det är normalt ett år, men det finns förkortade och förlängda år. Räkenskapsåret behöver inte följa kalenderår.

Vilket räkenskapsår ska vi välja?

Det som är lämpligast. Har du mycket verksamhet på vintern, så ska du kanske välja att ha 1 juli som räkenskapsår. Då slipper du redovisa, göra bokslut och annat under din högsäsong.

Fler frågor